Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

psikoloji mezunlarının profesyonel meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri psikolojik sorunlara yönelik uygulamalı dersleri içermektedir. Program, gelişim psikolojisi, endüstri psikoloji, eğitim psikolojisi, klinik psikoloji alt alanlarına yönelik dersleri destekleyecek, seçmeli konuları içeren yan alan derslerini ve öğrencilerin istatistik, araştırma yöntemleri ve test geliştirmede uzmanlaşmalarını sağlayacak ders ve uygulamaları kapsamaktadır. Öğrencilerin programı tamamlayabilmesi için alan stajını ve uzmanlık tezini bitirmeleri gerekmektedir.

Bugünün ve geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan psikoloji mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendini geliştirmek ve bir konuda uzmanlaşmak isteyen adayların yüksek lisans yapmaları iş bulma olanaklarını genişletecektir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programını;

• Lisans eğitimini, Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında tamamlamış olanlar,

• Psikoloji Bölümü dışından mezun olmuş ancak psikoloji bilim dalına ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler,

• Tüm özel ve kamu kuruluşlarında (hastaneler, psikiyatri klinikleri, mahkemeler, okullar, üniversiteler, halk sağlığı merkezleri, cezaevleri..v.b) Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olarak çalışmak isteyenler,

• Akademik kariyer yapmak isteyenler tercih edebilirler.

AMAÇ

Uygulamalı Psikoloji (Tezli /Tezsiz) Yüksek Lisans Programı psikoloji mezunlarının profesyonel meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri psikolojik sorunlara yönelik uygulamalı dersleri içermektedir. Program, gelişim psikolojisi, endüstri psikoloji, eğitim psikolojisi, klinik psikoloji alt alanlarına yönelik dersleri destekleyecek, seçmeli konuları içeren yan alan derslerini ve öğrencilerin istatistik, araştırma yöntemleri ve test geliştirmede uzmanlaşmalarını sağlayacak ders ve uygulamaları kapsamaktadır. Öğrencilerin programı tamamlayabilmesi için alan stajını ve uzmanlık tezini bitirmeleri gerekmektedir.

Bugünün ve geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan psikoloji mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendini geliştirmek ve bir konuda uzmanlaşmak isteyen adayların yüksek lisans yapmaları iş bulma olanaklarını genişletecektir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programını;

• Lisans eğitimini, Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında tamamlamış olanlar,

• Psikoloji Bölümü dışından mezun olmuş ancak psikoloji bilim dalına ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler,

• Tüm özel ve kamu kuruluşlarında (hastaneler, psikiyatri klinikleri, mahkemeler, okullar, üniversiteler, halk sağlığı merkezleri, cezaevleri..v.b) Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olarak çalışmak isteyenler,

• Akademik kariyer yapmak isteyenler tercih edebilirler.

HEDEF

-Uzmanlaştığı alanla ilgili bakış açısını geliştirmek üzere disiplinler arası etkileşimin gerekliliğini kavraması
-Uzmanlaştığı alanda özgün bir soruyu cevaplamak üzere bir araştırma planlayıp yürütebilmesi
-Bilimsel nitelikli bir rapor yazabilmesi ve sözlü olarak sunabilmesi
-Uzmanlığını kazandığı alanın mesleki yeterlilik ve sınırlanırının bilincinde olması
– Uzmanlaştığı alanın test, değerlendirme vb. teknik ve yöntemlerini kullanması
-Uzmanlaştığı alanın etik kurallarına uygun davranması ve etik ihlallere karşı duyarlı davranması amaçlanmaktadır

EĞİTİM DİLİ: Türkçe